is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuttige en betamelijke beperkte. Dan zou men ook met zuivere ') olijfolie tevreden zijn, in plaats van er allerlei geuren 2) doorheen te mengen, of nardus 3) en andere zalven te gebruiken.

Xu, de zoon van Amoots is een man naar mijn hart. Weet Gij, wat hij er van gepropheteerd heeft? Laat mij I dat even verhalen; dan weet Gij tevens hoever de weelderigheid geklommen is:4) „ Tenzelven dage zal Jehova wegnemen het sieraad der voetringen, en der voorhoofdbanden, en der halve manen, de oorhangers, en de armkettinkjes, de sluiers, en de diademen, en de loopkettinkjes, en de gordels, en de reukfleschjes, en de amuletten, en de vingerringen, en de neusringen, de wisselkleederen, en de manteltjes, en de doeken, en de taschjes, en de handspiegeltjes, en de linnen doeken, en de tulbanden, en de sluiers."

„ En zoo is het op allerlei gebied" — gaat onze Rechabiet, van onderwerp veranderend. voort— „daarom wordt er zooveel handel gedreven. Heel wat gouden en zilveren ringen worden door koopers aan verkoopers toegewogen; maar het volk wordt daardoor steeds meer aan der vaderen eenvoud ontwend, 't Is heel aardi<r.

* Cl

wanneer in Salomo's dagen 5) voor een uit Egypte aangekochten strijdwagen zeshonderd zilveren sikkelen en voor elk van het daarbij behoorend tweespan paarden honderd vijftig zilveren sikkelen betaald is door de Hethitenvorsten ten Noorden van Toenip6); en ik geloof volgaarne, dat er met veel voordeel te handelen is in

1) Deuteronomium 28 : 40; Miclia 6 : 15; Psalm 92 : 11.

2) 1 Koningen 10 : 10; Ezechiël 27 : 22.

3) Hooglied 1 : 12.

4) Jesaja 3 : 18—23 (vertaling van Delitzsch).

5) 1 Koningen 10 : 29. (Ongeveer ƒ 1600 te zamen).

6) Ten Noorden van Aleppo.