Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ons eenvoudiger en degelijker leven is toch vrij wat hooger te roemen. En dan dat klaarmaken! Bak toch eenvoudig! Neem een kring kleine steenen, en maak daar een vuur op; en wanneer zij dan heet genoeg zijn, doe dan liet vuur weg, leg meel op de steenen en dek het dicht met gloeiende asch; dat geeft een kostelijk maal. Of neem boven het vuur heetgemaakte ijzeren 1) platen voor dit doel. En wilt Gij meer op stadsmanier? Neem dan een bakoven bij uw huis, hetzij dan een taboen, zoo'n leemen schotel op kleine steenen en met brandende mest verwarmd en bak daar uw brooden mede. Of een tannoer van klei met stookgat van onderen en opening van boven en leg daar uw baksel in of laat het aan de zijwanden kleven, nadat Gij hem met brandende rundermest hebt verhit. Hebt Gij dan, wanneer Gij niet uitsluitend van kaas en melk wilt leven, niet genoeg zonder al die andere spijzen en dranken, die maar op onmatigheid uitloopen?

Onmatigheid en ontuchtigheid, och daarvan is Jerusalem vol. Reeds de meubelen der huizen en de wijze van aan tafel zitten getuigt er van. En op wat ergerlijke drinkgelagen de maaltijden vaak uitloopen, is verschrikkelijk !

Gij moest die meubelen maar eens zien! Geen eenvoudig tentameublement; maar weelderige verwarmingstoestellen en ander ontuig. Bij de minste kilheid is men er aanstonds op uit, om vuur in de huizen te nemen, en door allerlei reukwerk verweelderigt men zich, dat men dan op de kolen strooit, die in het vuurbekken liggen 3), dat in het midden der kamers is. En dan zitten ze — of, ja, zaten ze nog maar! Maar zitten is

1) Leviticus 2 : 5; 1 Kronieken 9 : 31.

2) Jeremia 36 : 22, 23.

Sluiten