is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog te vermoeiend voor dit ontzenuwd geslacht! Liggen 1) moeten zij aan tafel! In plaats van flink met gekruiste beenen te zitten2) op mat of tapijt, of desnoods te zitten op de houten rustbank, waarop men met gouden, albasten of bouten halvemaanvormig hoofdkussen des nachts zich nederleggen kan 3) met geitenvel aan de hoofdpeluw en met een kleed gedekt, moeten het bedden zijn van cederhout , met ivoor ingelegd, met zilveren voeten en rijk verguld; witte kussens en tapijten moeten daarop liggen en kostbare geborduurde dekkleeden, damast uit Damaskus, fijn linnen uit Egypte 4); dat moet er alles bij! En dan liggen daar niet overdag afgeleefde of zieke 5) lieden op, zooals billijk zou zijn; maar jonge, sterke, gezonde lieden liggen daarop 6) bij hun maaltijden aan talel! Die tafel is naar Kanaanitenzede 7) zoo hoog. dat men er wel zoo bij zitten moet; 't is het oude samenbindbare leder onzer tenten niet meer. Dat zou, trouwens, voor hun weelderige en overdadige maaltijden niet toereikend zijn. Schandelijk gaat het daarbij er naar toe. Reeds de kransen op de hoofden8), de schalen en bekers en schotels, die gebruikt worden, getuigen van verkwistende weelde. En de vreemde kooplieden stijven, natuurlijk, dit kwaad; is het niet hun voordeel? Ongelooflijk, wat dwaasheden die Pheniciërs invoeren! Vazen van glas, van diezelfde stof, waardoor onze voorvaderen zagen bij het schrijven en bij het lezen van het fijne spijkerschrift van Ur. Ik heb vazen gezien en flesschen, van dat glas gemaakt in

1) Amos fi : 4—6.

2) 1 Samuël 20 : 25; Ezechiël 23 ; 41.

3) 1 Samuël 19.

4) Amos 3 : 12; Spreuken 7 : 16; Hooglied 3 : 10; Amos 6 : 4.

5) Genesis 47 : 31; 1 Samuël 19.

6) Amos 6 : 4.

7) Riehteren 1 : 7.

8) Jesaja 28 : 1.