is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonderlijke vormen en kleuren. Het verschilt in vorm en kleur; maar is dezelfde stof als dat glas, waarmede men tegenwoordig in tempel en paleizen de vensteropeningen sluit zonder ze donker te maken, wat ik eigenlijk wel meer practisch vind dan de ouderwetsche getraliede open vensters. In onze open tenten zou 't onmogelijk zijn; 't zou anders heel wat stof en zand en wind buiten houden, en de tenten zouden er veel vroolijker op worden.

Niet alleen in glaswerk — ook in aardewerk geven de lieden van Tyrus en Sidon onzen dwazen allerlei dwaasheid. Van hals of buik der flesschen staren de wonderlijkste gezichten iemand aan, alsof er een hoofd binnen in de flesch zit. Xu, ongepast is het beeld niet. Zit niet het verstand des wijndrinkers in den wijnzak? Dwazer nog is zoon kruik met twee halzen vlak naast elkander. En nog veel onzinniger is, wat onlangs door een man uit Grebal werd te koop aangeboden: Een kan met één oor en één hals, maar waarbij de inhoud in dien lials kwam uit drie bolvormige lichamen !). Is het niet alsof zij in een dronkaardszinnebeeld de goede gewoonte der ouden — die daarmede wezenlijk geen onmatigheid bedoelden! — wilden bespotten om aan ongemeen geëerde gasten een verveelvuldigd deel 2), of een uitgezocht fijn stuk3), van de feestspijzen aan te bieden, evenals men dezulken wel met veelheid van feestgewaden begiftigt en in gegeven 4) feestgewaad aan het feestmaal verwacht ?

Ja, die goede oude tijd! Och, wat is toch alles veranderd en verweelderigd! Waar is toch de goede een-

1) Zie G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de 1'art dans 1'antiquité, Tome III (la Phénicie).

2) (ienesis 43 : 34.

3) 1 Samuël 9 : 24.

4; Mattheus 22 : 1—13.