is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den nacht in drie deelen 1) splitsen, de eerste wake, de middelste 2) nachtwaak en de ®) morgenwake, is begrijpelijk en de stand der sterren wijst daartoe gemakkelijk den weg. Maar de verdeeling van den dag is iets, waarover ik liep te denken. Natuurlijk weet ieder mensch, dat er twaalf uren4) in den dag zijn; al rekenen wij niet altijd zoo precies per uur 5), zonnewijzers als van Achaz 6) en Chizkijahoe leeren ons de dagverdeeling naar den zonnestand wel. Maar nu zijn, dunkt mij, niet alle 7) dagen even lang. Dus zijn zeker ook de uren niet8) altijd even lang, al meenen wij dat gewoonlijk wel. Daarover dacht ik, toen ik door U gestoord werd."

En ik stoorde U om U op een vreeselijk gevaar van onreinheid te wijzen; dewijl Gij op dien kreet van „ Onrein! Onrein!" geen acht gaaft. Want onreinheid door melaatschheid is nog heel wat anders dan de onreinheid , waarover Achikam indertijd zoo klaagde, terwijl het toch maar gewone Levitische onreinheid was. Herinnert Gij het U nog? Wat was hij bitter teleurgesteld! 's Ochtends vroeg had hij nog niets vermoed, en zich bizonder veel voorgesteld van de viering van het juist aanstaand Paaschfeest. Hij was onrein over het aanroeren van een doode; maar juist eer het feest begon, was de zevende dag 9) zijner Levitische onreinheid voorbij. Maar wat gebeurt er ? Hij vergeet, zich op den derden dag te laten

1) Later vier.

2) Richteren 7 : 19.

3) Exodus 14 : 24; 1 Samuël 11 : 11.

4) Johannes 11 : 9 wordt dit gezegd; maar reeds de oude Babyloniërs rekenden zoo.

5) Genesis 24 : 11.

6) .Jesaja 38 : 8.

7) Langste dag: 14 uur 12 minuten; kortste: 9 uur 48 minuten.

8) Langste uur: 71 minuten; kortste: 49 minuten.

9) Numeri 19.