is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zittende J). Voor de steenen boeken en brieven, al wordt nog wel in ijzer of steen ingegrift 2) met ijzeren stiften, is steeds meer het schrijven met rieten pennen (die men met een pennemes 3) aanpuntte) en inkt 4) uit inktkokers , die men soms aan den gordel 5) mededroeg, op bereide dierenhuiden (of, soms ook wel papyrusbladen) in gebruik 6) gekomen. De vorm van liet boek en den brief is nu dan ook niet meer die van den steen of van den veelvlakltigen cylinder, zooals nog steeds in Assyrië en Babylonië; maar van de rol 7). Elk der beide einden daarvan is gerold om een staafje; en telkens wanneer een kolom van het geschrift is ten einde gebracht, rolt men rechts op en tegelijkertijd aan de linkerzijde af. Dat het schrilt in deze kolommen niet meer spijkerschrift is noch hiëroglyphe, en zoomin ideeën-schrift als lettergreepteeken; maar alphabetisch letterschrift ( wellicht door Hethitischen invloed zoo vereenvoudigd) is TJ, als in het lezen en schrijven wel ervaren, zeer bekend. Natuurlijk kunnen zij, die met de bankiershuizen der Assyriërs en Babyloniërs in betrekking staan ook zich zeer gemakkelijk bedienen van het Syllabarisch spijkerschrift dier landen. Het groote bankiershuis „ Egibi8) en Zonen", welks kleitafelen met spijkerschrift duizende handelscontracten bevatten sints de dagen van Sanherib is, naar men zegt, zelfs een oorspronkelijk Israëlitische firma.

Maar waar dwalen wij heen? Yan de opvoeding der

1) Lukas 2 : 46; Handelingen 22 : 3; Mattheus 23 : 2.

2) Jesaja 8:1; Jeremia 17:1.

3) Jeremia 36 : 23.

4) Jeremia 36 : 18.

5) Ezechiël 9.

6) Jeremia 36 : 23.

7) Ezechiël 2 : 9, enz.

8) Geen Babylonische naam; het komt zuiver overeen met Jakob. Prof. A. H. Sayce vermoedt, dat het Joden waren.