is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De polygamie brengt, helaas, soms storing in deze liefelijke verhoudingen. Onderlinge naijver ') of werkelijke achteruitzetting, tegen welker onbillijke gevolgen in uiterste wilsbeschikkingen — waarbij den oudsten zoon -') het dubbele deel toekomt, zonder aanmerking van welke moeder hij afstamt, mits zij een vrije8) zij — de wet bescherming aanbiedt 4), veroorzaken vaak uiterst pijnlijke verhoudingen. Zoo is ook het recht van verstooting — echtscheiding door het geven van een scheidbrief5) — iets, waarvan niet altijd om ernstige redenen (gelijk de strenge lieden willen 6) maar soms uiterst lichtvaardig wordt gebruik gemaakt; al brengt het verbod om de verstooten vrouw ten tweeden male ten huwelijk te nemen ') (waarvan sommigen ten onrechte een afwijking hebben willen zien in Davids terugeischen van zijn — niet verstooten; maar hem ontroofde — vrouw [2 Samuël 3]) althands een weinig beperking van deze willekeur.

Op den dag van de bruiloft laten zich dergelijke schaduwen (die ook lang niet overal of altijd voorkomen) niet vermoeden. Veeleer is de huwelijksaanvang zóó blijde, dat een der Psalmen 8) er de glorie van den zonsopgang bij vergelijkt. De Bruidegom is vroolijk over zijn Bruid 9), in wier huis soms eerst een feestmaal gehouden wordt 10), dat soms dagen lang duurt u). Daarna wordt gewoonlijk

1) 1 Samuël 1.

2) Deuteronomium 21 : 17.

3) Genesis 21 : 10: Galaten 4 : 30.

4) Deuteronomium 21 : 14—17.

5) Deuteronomium 24 : 1.

6) Maleachi 2 : 13—17.

7) Deuteronomium 24 : 1—4.

8) Psalm 19.

9) Jesaja 62 : 5.

10) Genesis 29 : 22; Richteren 14.

11) Richteren 14.