is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wees ons gegroet, Jaziz, groote harpenaar. Zeg ons «f het vrede is, en of T"w reis vrede is.

„Mijn reis," zegt Jaziz, na gegroet te hebben „is vrede en vreugde. Zij gaat naar het huis der maaltijden van den rijken Koninklijken Opziener der wijngaarden (lemarja, naar aanleiding der bruiloft van Adlai en de -schoone Rachel. En nu heb ik allerlei speellieden moeten medebrengen. Maar een is verhinderd, dewijl hij juist zijn zoon moet voorstellen 1). Het is juist twee en dertig dagen geleden, dat in zijn huis in bijzijn der familie zijn zoon besneden is met het vuursteenen mes 2) naar den •eisch der Wet, die op doodstraffe 3) de besnijdenis beveelt. Wèl was het juist een Sabbath; maar de Wet verdeelt reinigingstijd in twee4) perioden, één van 7 en één van 33 dagen, (bij de geboorte van een meisje 14 en 66 dagen, gelijk bekend is) en dus kon zelfs de Sabbath geen vrijstelling , en geen uitstel a) veroorloven, al staat anders op eiken arbeidsverrichting6) — behalve alleen Priesterwerk 7) — gedurende de Sabbaten de doodstraf. Naar Abrahams voorbeeld8) heeft hijzelf hem besneden; en tevens daarbij een naam gegeven. Een naam, dien ik nu niet erg mooi vind voor een getrouw zoon van Juda. Maar — gelijk Gij weet — worden onder ons meestal (aldoen ook vaders het wel) 9) de namen door de moeders 1 °) gegeven op den dag der besnijdenis n). Nu was de vader

1) Leviticus 12.

2) Josua 5.

3) Genesis 17.

4) Leviticus 12.

5) Johannes 7 : 22.

6) Exodus 20; Deuteronomium 5; Exodus 31 : 5.

7) Mattheüs 12 : 5.

8) Genesis 17.

y) (ienesis 16 : 15; Exodus 2 : 22; 2 Samuël 12 : 24; enz.

10) (ienesis 4:1; 29 : 32—35; 30 : 6, 8, 11, 13, 18, 20, 24; Richteren 13 : 24; 1 Samuël 1 J 20; 4 : 21; Jesaja 7 : 14.