is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En cle muziekinstrumenten helpen dien rhytmischen gang bevorderen. Zij doen maathouden en versterken het geluid. Daartoe gebruik ik ze ten minste. Ik weet wel, dat sommigen nog heel hoog opgeven van de onderscheiding en den overgang der toonen; maar mijn oor gevoelt dat niet zoo. Ik zeg: Laat het lied de hoofdzaak blijven en gebruik de instrumenten ter voorbereiding of ter sterking of om een pauze aan te vullen. Ik heb hier zoowel blaasinstrumenten als strijk- en slaginstrumenten. Kijk hier zijn kinnoors en nêbels. Ziet Gij wel? Sommige moeten met de hand; andere met een strijkstok bespeeld worden. Kijk hier zijn driesnarige cithers; die daar heeft 6 snaren. Deze kinnoor hier heeft 10 snaren; 12 toonen heeft gindsche groote nêbel. Hier is een oude Egyptische guitaar; en de man daarnaast heeft zulk een oude aclitsnarige Egyptische lier. als daar reeds tijdens Jangekoob en Joseeph in gebruik moet zijn geweest. Naast dezen bespeler van een kleine 7-snarige Egyptische harp loopt een tweetal mannen met Assyrische snaarinstrumenten wier bolvormige klankbodem in onze muziek flink medewerkt met de driehoekige viersnarige sabbecha en de pesanterin. En de zangeressen hebben een groote twintigsnarige, een manslengte hooge, harp bij zich. A\ anneer daar nu cymbalen en tamboerijns doorheenklinken. Egyptische sistra geklingeld worden. en fluiten en doedelzakken ]) geblazen worden, denk ik dat men niet merken zal, dat er één man te weinig is die op de sjalisjim triangel-muziek zou gemaakt hebben. \ indt Gij dat ook niet? Ramshoornen en trompetten-) heb ik niet; dat zou

11 I)e Xgoegab is misschien liet best te vergelijken bij een Scliotsche pibroch of bagpipe (zakfluit).

2) 1 Samuël 18 : 6; 2 Samuël : 5; 1 Samuël 10 : 5; Exodus 15 : 20; Kichteren 11 : 34; 2 Koningen 11 : 14; 2 Samuël 1"> : 10; Amos 3 : <>; Richteren 3 : 27; Josua f> : 5; 2 Kronieken ÏJ4 *• 12; 1 Samuël 16 : 23; Daniël 3:.% 7; Job 21 • 12; Jesaja 30 : 29.