is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbiedingen1), die alleen een dwaas als ernst zou opnemen; bij het komen voor Vorsten2), Priesters3), en Propheten 4) biedt men in ernst geschenken aan. En in het spreken wordt de meerdere als heer aangesproken 5); en gebruikt de spreker van zichzelf6) minachtende — soms zelfs geheel verachtelijke — spreekwijzen. Jaziz heeft in zijn eigenaardig groeten („ zegenen " ') noemt men het zeer terecht) bij komen en gaan, ons dit zeer duidelijk te aanschouwen gegeven.

VI.

Het is wel jammer, dat de pottenbakker Jochanan niet thuis is;8) te meer, omdat wij hem dan meteen met zijn met den voet gedraaide schijven hadden bezig gezien. Maar nu wij weten, dat een zijner naaste bloedverwanten voor het gericht moest komen, is het alleszins begrijpelijk, dat hij derwaarts gegaan is. Misschien is wel het beste, dat wij ook dien weg inslaan. Gaat Gij mede? Onze vriend Binnoei, die gekomen was om Jochanan af te halen, kan ons dan geleiden in plaats van hem; en als belezen en ervaren man misschiens ons tevens een en ander mededeelen ter aanvulling van onze kennis van het rechtswezen.

„Het rechtswezen heeft onder ons Kinderen van Ur een aantal niet onbelangrijke wijzigingen ondergaan. Maar

1) Zie „ Het land, dat Ik u wijzen zal

2) 1 Samuël 16 : 20.

3) 1 Samuël 1 : 24.

4) 1 Samuël 9 : 7, 8.

5) 1 Samuël 26 : 18.

6) Genesis 33 : 5; 2 Koningen 8 : 13 zie 1 Samuel 24 : 15.

7) 2 Koningen 4 : 29.

8) Jeremia 18.