is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De regel „oog om oog" ') is nu niet meer wraak, nóch koopmansdrangreden; maar maatstaf van het te herstellen rechtsevenwicht. Yan deze wijziging, die, onder den invloed der Wetgeving van Jehova, de algemeene rechtsbescliouwing ondergaan heeft, trok .Toab partij toen hij de wijze Thekoïtische 2) tot Koning David zond, om te pleiten voor Prins Absalom. En des Konings antwoord heeft toen bewezen, hoe ernstig er gestreefd is, om wraak te vervangen door recht.

Een andere gedachte, die bij Juda's strafrecht niet mag worden uit het oog verloren, is de gemeenschapsidee. Men moet den booze „uit het midden wegdoen"; 3) zijn misdaad is niet oorzaak der wrake des beleedigden; maar ontreiniging des geheelen volks voor God. Mijn ambtgenoot Jechiël zeide laatst, dat in deze gedachte de verklaring ligt van het verschijnsel, dat de steenigingsstraf onder ons zoo algemeen is, omdat daarbij allen een werkzaam aandeel nemen; want wanneer dan de schuldig bevondene buiten de stad gebracht is 4), werpen de getuigen den eersten steen5), en werpen daarna allen mede 6). Het komt echter ook voor, dat met het zwaard 7) gedood wordt of met bogen 8), of door ophanging 9). In het laatste geval moet het lichaam vóór zonsondergang 10) worden afgenomen en begraven; een bepaling, waarop — gelijk Rizpa's treffende geschiedenis 11) getuigen kan —

1) Deuteronomi um 19 : 21.

2) 2 Samuel 14.

3) Deuteronomium 19 : 19.

4) 1 Koningen 21.

5) Deuteronomium 17 : 7.

6) Josua 7 : 25.

7) 1 Samuel 15 : 33.

8) Exodus 19 : 13.

9) Deuteronomium 21 : 22.

10) Deuteronomium 21 : 23.

11) 2 Samuel 21.