is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duim terugwijkt boven het daaronder gelegene. Elders is dit niet het geval; daar verheffen de muren zich ten deele recht, totdat vaak op zekere hoogte' (evenals te Hebron) in het bovenste gedeelte zekere, van onderen glooiend gemaakte, rechthoekige smalle hooge nissen met een soort pilasters afwisselend den muur een sierlijk en levendig aanzien geven. Op de hoeken (en ook voorts op geregelde afstanden verheffen zich sterke vierkante torens ') ter verdediging. En achter deze vormen de muren dan vaak vele inspringende en uitspringende hoeken. En als ware deze verdedigingstorens nog niet toereikend, ziet (rij reeds van verre geweldige citadellen zich verheffen; die daar ginds is fort Millo. Aan goede verdedigingswerken ontbreekt het den krijgslieden in de groote kazerne, die het „huis der helden ' ■*) genoemd wordt, waarlijk niet. Te meer, omdat de ontzachlijke poorfen, met hun wachttorens, gangen, kamers, deuren , kerkers, en wat dies meer zij, en hun nog steeds (gelijk in de oude bouwkunst van Ur en Assur) hoog oploopenden, vaak met trappen te naderen, poortweg, wel forten op zichzelf mogen heeten. In beginsel is overal dezelfde bewerking der gehouwen steenen op te merken. Zij zijn steeds prachtig afgewerkt, wat de juistheid aangaat, om hen aldus onwrikbaar op elkander te doen sluiten. Overigens zijn zij meer of minder fijn afgewerkt naar omstandigheden. Soms steken uit deze steenen een eindweegs vierkante uitstekken naar buiten. Soms is de hoogliggende tafel der steen slordig omlijst en zeer oneffen van oppervlakte. Soms is de omlijsting overgegaan in een gebogen lijn, die afdaalt naar de voegen der steenen. Soms is er van omlijsting of van verheven

1) Richteren 9 : 6, 47, 51; 2 Samuel 5 : 9; 1 Koningen 9:24; 11: 27; enz.

2) Nehemia 3 : 16.