is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een levendig voorkomen te geven (dank zij al deze van elkander afgezonderde tafels, dat men buiten de streek van Tyrus en Sidon) nergens in de omliggende landen aantreft. Werden de groote steenblokken aan drie zijden door loodrechte insnijdingen uit de steenmassa der steengroeve gesneden op de begeerde grootte, en daarna aan den achterkant losgemaakt, ze werden er tevens in zóóverre afgewerkt, dat men ze daar van tafelen voorzag, en er de lijnen trok, die er het gedeelte afbakenden, dat moest geëffend worden. Aangezien echter dit effenen vaak wordt uitgesteld tot na de plaatsing, is begrijpelijk, dat het in vele gevallen achterwege blijft.

Al pratende zijn wij de stad reeds een eind weegs ingetreden. Welk een klimmen en dalen is daarbij telkens noodig! Het laagste deel van het diepste dal binnen de stadsmuren is dan ook omstreeks vijf en dertig manslengten 1) lager dan het hoogste punt van den tempelberg, waar nu het koperen altaar staat, nadat voorheen, op den dorschvloer van den onttroonden Jebusitenkoning 2) Arauna, onze Koning David aldaar tijdens de groote pestziekte een altaar had gebouwd. Xu staat bij dat altaar binnen de muren van den voorhof de tempel met zijn naar Goddelijk 3) voorschrift ontworpen vormen en afmetingen, waarvan de verdeeling (evenals bij den tabernakel in de woestijn) was voorbereid door de tempelindeelingen van Ur en Haran, van Babylonië en Assyrië; en waarvan de afmetingen als het ware vooraf aangekondigd waren door de Egyptische paleizen en tempels. Zie slechts tot den tempelberg op. Volg met Uw blik maar een der twee groote bruggen, of beter viaducten, die (over de huizen en straten aan de berghellingen en

1) Ongeveer 200 voet.

2) 2 Samuel 24 : 23, enz.

3) 1 Kronieken 28 : 11, 12, 19.