is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jerusalem aan hun voet en op hun beurt weder gekroond door den tempel, het hooger gelegen huis van den Koning der Koningen 1).

Gebouwen van honderd el lang, vijftig el breed, en dertig el hoog2) als dit heerlijk paleis, dit Huis des Wouds van den Libanon, dat tevens tot arsenaal3) wordt gebezigd, kunnen van deze Vorstelijke grootheid een heerlijken indruk geven. Voor menig paleis uit Babylonië en Assyrië behoeft .Tuda's Koningszetel niet onder te doen. Vooral niet, wanneer Gij ook op de onderdeden acht geeft: bijvoorbeeld op den troonzaal4) met den bewonderenswaardigen troon 5) van ivoor met goud overtrokken met zijn gebogen rug, zijn leeuwen tot leuningen, en zijn leeuwen aan de zijden der trappen, die daarheen voeren; wanneer Gij ook voorhuis6) haremgebouwen en Koningsvert>lijven T) en Sabbathshalle 8) niet vergeet, wier gelijke stijl en pracht trouwens het vergeten wel zullen beletten aan wie er eens iets van aanschouwd heeft. Rijkdom van bergsteen met schoone ornamentiek van buiten. Rijkdom van goud en allerlei sieraad van binnen. En sints hoornen rondom .lerusalem schaars zijn geworden, is niet minder hoog te schatten de van den Libanon aangevoerde menigte cederhout voor tempel en paleis, waarom het paleis terecht als „Huis des Wouds van den Libanon wordt geprezen.

Ziet Gij wel bij ons rondgaan over de breede viaducten r ot in het Kaasmakersdal onder hun machtige spanningen door, of elders langs de publieke bronnen, de winkels,

1) Kzechiël 43 : 8.

2) 1 Koningen 7 : 2.

3) 1 Koningen 10 : 16, 17; .lesaja 22 : 8; 31,) : 2.

4) 1 Koningen 7 : 7.

5) 1 Koningen 10 : 18—20.

6) 1 Koningen 7 : f>.

7) 1 Koningen 7 : 8—12.

8) 2 Koningen l(j : 18.