is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de woonhuizen, der hooge en lage deelen van liet nieuwe .Terusalem, dat de handwerkers en handelaars groepsgewijze bij elkander wonen? Nabij de Vischpoort ') kunt Gij visch — nabij de Schaapspoort kleinvee bekomen. Het Kaasmakersdal wijst TJ door zijn naam den weg inzake melkvee. En het Veld des vollers 3) is ook een welsprekende wegwijzing. Elders vindt Gij de smeden 4). wier kunst sints eenige eeuwen niet meer het beroepsgeheim is van rondzwervende Keniten, gevestigd. En in hun nabijheid de timmerlieden 5) in de diepte onder aan een berghelling, die allerlei houtwerk maken, alsmede beeldhouwers en graveerders. Zoo vindt Gij ook weêr de handelaars in Syrische artikelen bij elkander andere handelaren weder elders. Potteliakkers 7), gelijk wij bij ons opzoeken van .Tochanan gezien hebben, hebben een voor hun werk geschikt laag gelegen kwartier uitgezocht. En de Bakkerstraat, waar zoowel voor particuliere rekening als ten dienste der Overheid broodbollen gebakken worden N), hebben wij pas bezocht. De Netliinim hebben hun eigen wijk . evenals 9) de goudsmeden en de, aan die wijk grenzende, kruideniers; om van de wolhandelaars en anderen nu maar niet verder te gewagen, zoomin als van de barbiers10), de wevers11), de reukwerkmakers 12), en dergelijken.

1) 2 Kronieken 33 : 14.

2) Nehemia 3:1.

3) Jesaja 7 : 3; 36 : 2.

4) 2 Koningen 24 : 1<>.

5) 1 Kronieken 4 : 14; Nehemia 11 : 35.

6) 1 Koningen 20 : 34.

7) Jeremia 1H.

8) Jeremia 37 : 21.

9) Nehemia 3 : 31, 32.

10) Ezechiël 5:1.

11) Job 7 : 0.

12) Exodus 30 : 35.