is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoover zij niet overdekt zijn, en ons oog er in doordringen kan. En boven dat alles zien wij de prachtige kolommen en sieraden der Koninklijke paleizen. En rondom de stad tal van kunstige grafgesteenten eenerzijds; en aan de andere zijden menigte prachtige landhuizen schilderachtig afstekend tegen de hellingen der omliggende bergen, waar zij opklimmen. En — schooner dan al het andere verheft zich op het hoogste punt schitterend van gouden glans de tempel van Juda's Verbondsgod.

•Ta, Jerusalem is schoon, het oude Oeroe-Salim, de Stad van den \ redevorst, herrezen uit haar verval als het nieuwe Jerusalem. En toch draagt ook dit Jerusalem de teekenen van zijn ondergang. En dat, om gelijke oorzaak als voorheen.

Het Jerusalem der Melchizedeks, heeft de openbaring en de ware religie van den God des Vredes gehad; maar het heeft die verdorven en verworpen. Dus is het vergaan.

Het Jerusalem van David en Salomo heeft op denzelfden Har-El, denzelfden tempelberg, wederom de openbaring en de ware religie van den Vredevorst. Maar ondanks alle pogingen van een .Josia is het reeds te ver op den ouden weg voortgeschreden. Het is weder bezig zijn Salem, zijn Vredevorst, te verwerpen. En het volk van Ur is reeds als tuchtroede toebereid voor de van God afvallende Kinderen van Ur. Jerusalem moet weder ondergaan.

Maar reeds hebben de Propheten gejubeld, dat Jerusalem zal herleven. Had het Jerusalem der Melchizedeks slechts de verflauwende herinnering aan de vroegere kennis van den Vredevorst, — had het Salomonisch Jerusalem slechts de voorafschaduwing van den komenden Vredevorst, — tot het nieuwe Jerusalem, van Gods Kinderen van Ur, wedergekeerd uit de landen