is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigde Nederlandsehe Oostindisclie Compagnie geplant had. Zoo werden ook daar Nederlandsehe Calvinisten en Fransche Hugenoten nauw verbonden. In den beginne rustig naast elkander den bodem bebouwend, gingen ze langzamerhand in elkaar op, vooral daar het gebruik van de Nederlandsehe taal gebiedend werd voorgeschreven: ze werden één van zin, één van godsdienst. Water van dat bondgenootschap geworden is? En of de vereeniging van den vurigen zuidelijken Hugenoot met den kalmen, bedaarden, voorzichtigen, lleginatieken Hollander vruchten gedragen heeft voor de toekomst?.... Lezer, vraag mij zulks niet, maar neem de kaart van de Zuidafrikaansche Republiek en d' OranjeVrijstaat ter hand en raadpleeg zelf de geschiedenis! Lees de namen van Kruger en Steijn, Brand en Schoetnan, Scheepers en De Jager, maar ook van Joubert en Cronjé, Viljoen en Villiers, Dutoit en De la Rey. Lees het protest van Piet Retief tegen de Engelsche dwingelandij, en sta een wijle stil bij de historie van Weenen en Bloedrivier, van Krugersdorp en Vechtkop, van Slachtersnek en Majubaheuvel. Maar vooral — richt uw oog naar Elandslaagte en Colenzo, naar Magerfontein en Stormberg, naar Modderrivieren Spioenkop. En zeg dan, of de vereeniging van Nederlandsehe Calvinisten en Fransche Hugenoten een gelukkige, een practische was!