Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg naar het heerlijk Insulinde te ontdekken nog vóór de vijftiende eeuw ten einde was. Reeds heeft Bartholomeüs Diaz de geduchte Stormkaap gevonden; verder heeft hij zich echter niet durven wagen.

D' wakk're zeeman lang geleê-e Doorzeild' die onbekende zeê-e;

Hij zag die rotse-reuze vorme En noemcl' dit sidd'rend «Kaap der Stormen."

Doch zie — de koene Vasco de Gama onderneemt het stoute waagstuk, tot welks volvoering een halve eeuw noodig was, en komt behouden in Indië aan. Hoezee, de zeeweg naar Insulinde is gevonden, een tijdperk van glorie breekt aan voor Portugals ondernemende zonen! Lissabon de eerste handelsplaats van het ontwaakte Westen ! Renaissance.

Hervorming, Haringkaken, Boekdruk¬

kunst, Kompas helaas! ook haakbus en schietkanon.... en nu een

veilige zeeweg naar Indië ja, wel

mocht men spreken van het ontwaakte Westen. Het jaar 1500 met gulden letteren staat het geschreven in de beschavingsgeschiedenis: ZuidAfrika getrokken bij de bekende wereld, de kust van Afrika inbeeld gebracht. Vier eeuwen later, en datzelfde Zuid-AlVika, tóen een land van wilden, leeuwen, tijgers en slangen, thans een El Dorado voor avonturiers en speculanten, die met krampachtige vingeren en vlammende oogen den

Vasco de Gama. (Naar oen oude gravure). b°(lem do™'WOelen om gOU.I, al maar

door goud te zoeken en diamanten, die er bij hoopen te vinden zijn. Maar meer dan dat.... Vier eeuwen later, en datzelfde Zuid-Afrika, het land van Kaffers, Boesmans en Hottentotten, thans bewoond door de afstammelingen van de fiere Nederlandsche en Fransche Geuzen, die, gelijk hun roemrijke voorvaderen, de vlag der vrijheid hoog houden, en met ontzettend volhardingsvermogen en nooit geëvenaarden moed tot verbazing van heel de wereld een vijand durven weerstaan, voor wien ieder sterveling beeft Dat is het waardig slotstuk van de beschaafde negentiende eeuw Nederland en Frankrijk,