is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstigen zin, hun hangen aan den Bijbel en het Geloof hunner vaderen, aan hun onbeperkt vertrouwen op God.

Oom Tijs bewaak „die suivre leer",

Hij het sijn ooë op „Meneer",

"ij laat hem nie sijn skape skeer,

Als iets aan zijn geloof mankeer,

Sijn „salm-boek" moet „met noten" wees,

Sijn Bijbel „ou-druk", als hij lees „Ëndè hij zeide" .. .; want hij vrees Hierin die „nieuwe dwaling" mees.

Hoe ruw de Zuidafrikaansche Boeren ook mochten zijn in hun dagelijkschen handel en wandel, hoe onbeschaafd ze ook in menig opzicht waren, hun Bijbel bleven ze lezen, en hun geloof aan Gods Woord bleef in tijden van voorspoed en tegenspoed ongeschokt. Inderdaad hun Staten-Bijbel, de Nederlandsche Bijbel van het jaar 1618/1619 redde hun zelfstandigheid, hun onafhankelijkheid, hun taal, hun alles! Dat was het plechtanker hunner hope, dat was hun trouwe raadsman en vriend, hun machtige beschermer en bondgenoot in de woedende stormen huns veelbewogen levens.