is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen er bij, de Britsche overweldigers werden op den voet gevolgd dooide Britsp.he zendelin¬

gen. Reeds den 313ten Maart 1799 kwam de man te Kaapstad aan, die zooveel heeft bijgedragen tot de ontevredenheid, welke zich gaandeweg van de Boeren meester maakte, en die met het klimmen der jaren aldoor verergerd is.

Die man was Dr. Van der Kemp. Hij

wns vprcrnyplil v.i11 rlp

collega's Kicherer en Een Kafferllllt van buiten.

Edmond. Duitscher van geboorte, diende Van der Kemp zestien jaar

in uc;t

van den Prins van Oranje, doch kreeg woorden met deze en vertrok naar Leiden, waar hij in de medicijnen studeerde, om lateials zendeling naar Zuid-Afrika te gaan. Had hij als militair een woest en losbandig leven geleid, zijn levenswijze in Zuid-Afrika was zeer zonderling. Zoo had hij de gewoonte, bloothoofds door de

. «u uer ivfllip.

straten te loopen,

den hoed op den rug. Do straatjongens vulden dien telkens met steenen, zon-