is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De Engelsche regeering is verplicht den vuilsten, luisten, diepst gezonken kleurling burgerlijk gelijk te stellen met den aanzienlijksten Boer.

4. Het getuigenis van één Hottentot is altijd meer te vertrouwen dan de verklaringen van honderd Boeren. De zendeling moet zijn hun leeraar, onderwijzer, magistraat, advokaat, geneesheer, verzorger, zaakwaarnemer, beschermer en ook — de «publieke aanklager" der Boeren.

5. De zendeling is gehouden, dit alles den Hottentotten zoo aanhoudend en stelselmatig mogelijk uit te leggen en in te prenten.

Ziedaar, lezer, het Evangelie der Engelsche zendelingen.

Dat de Boeren met dergelijke personen weinig op hadden, ligt voor

Kaffers, uitjle mijnen naar hun kraal terugkeereml.

de hand, te meer daar het bleek, dat, hoe meer zendelingen er kwamen, hoe minder de Zwarten begonnen te deugen, hoe parmantiger, luier en brutaler ze werden, totdat ze ten slotte het bijltje er bij neer legden en den baas ontliepen, om op het een of ander zendingsstation, met kwistige hand door heel Zuid-Afrika verspreid, een lui en gemakkelijk leventje te leiden. Van godsdienst en beschaving leeren ze intusschen heel weinig. Men heeft de proef genomen en jonge Kalfertjes een zorgvuldige Europeesche opvoeding gegeven. En wat bleek later? Nauwelijks in hun kraal teruggekeerd, wierpen ze hun kleeren weg, gooiden hoed en schoenen aan den kant en namen dezelfde manieren en gewoonten weer aan van hun zwarte broeders en zusters. Komen de Kaffers met de zakken vol goudstukken uit Kimberley of van den Rand terug, dan is

è