is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woedend grijpt Martha Faber liet geweer, aan de hand van haar dierbaren man ontvallen, en terwijl ze het lichaam van den zieltogenden

vader beschermt, dreigt zij de naderende soldaten met den dood

De gevangenneming van moeder en zoon voltooien de Britsche schanddaad de strijd is gestreden Albion heeft gezegevierd

een vreeselijke straf dreigt de rebellen.

As hij met overmag van volk,

En al die oorlogstuig,

Met swakke nasies oorlog maak,

Dan: uitroei, sterf of buig!

As hij in welversterkte forts

En achter skanse leg,

Dan is de Brit verbasend sterk,

Wee dan wie met hom veg!

Maar bring hom' op die vlakke veld,

En geef hom net sijn roer,

Dau stuif sijn mag uiteen soos kaf,

Ver die veragte boer.

Ach, dat Engeland, al ware het slechts op dat oogenblik, zich grootmoedig getoond hadde jegens de Boeren ! Slachtersnek zou niet met roode letters in de Britsche annalen geschreven staan. Maar neen; edelmoedigheid kent de Brit niet, evenmin als hij echte Christelijke liefde verstaat; de Bijbel en de jeneverflesch zijn bij hem één.

De dag der wrake breekt aan. Het is de '15 Januari 1816: het

vonnis wordt door de Engelsche rechtbank uitgesproken.

«Drie hoofden van den opstand ten eeuwigen dage verbannen, vijf rebellen ter dood veroordeeld, zestien insurgenteu gedwongen om in een kring de executie bij te wonen. Frans Marais, de onderhandelaar met Gaika, met den strop om den hals verschijnend ter terechtstelling; Martha Faber met haar gezin verbannen!" Tal van andere deelnemers aan het complot worden tot minder zware stratïen of boeten veroordeeld.

En nu de executie Op Slachtersnek is een schavot opgericht;

een ruwe galg met vijf stroppen is gereed gemaakt; vrienden en verwanten staan er zwijgend omheen. Daar verschijnen, door een sterk escorte begeleid, de ter dood veroordeelden: het zijn de dappere Prinsloo, Bothma, Faber, De Klerk en Kruger. Met opgeheven hoofde bestijgen zij het schavot: zij kunnen het voor God den Heere getuigen, dat alleen liefde voor de vrijheid hen dreef tot de daad, die ze verricht hebben; en vrijheidsliefde is een deugd, zeggen zij.