is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ijver blakend om de leer van het Evangelie te verbreiden, waren de jagers op den voet gevolgd en hadden o. a. reeds in het jaar 1823 te Philippolis een zendingstation gesticht. Ook in tijden van droogte waren nu en dan troepjes Boeren noordwaarts getrokken en waren zelfs doorgedrongen tot Sama's Poort, het tegenwoordige Fauresmith. Twee jaren vóór de Groote Trek trokken insgelijks al eenige Boeren naar Natal. Hoogst waarschijnlijk waren zij uitgezonden om de onbekende

Het Drakengebergte op de grens van Natal en Oranje-Vrijstaat.

streek te verkennen, hier en daar connecties aan te knoopen en alzoo den weg te banen. Üe Kaffer-oorlog van 1834/1835 kwam tusschenbeide. Nauwelijks is deze geëindigd, of op de markten te Graaff-Reinet, Somerset, Oost en Grahamstad komen tal van boerenplaatsen in publieke veiling. Kort daarop — het was in het jaar 1836 — verlaat het eerste klompje Voortrekkers de Kaapkolonie. Aan hun hoofd stond Louis Trichard, een boer uit Albanië. Aan de Oranjerivier gekomen, voegde zich een tweede troepje bij hen onder leiding van Johannes van Rensburg en voort ging het nu met een dertigtal wagens in Noordoostelijke

A