is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Vijfciihvinti»' jaren — 1852 tot 1877.

Transvaal is vrij!

(icon dwinglandij Kan ons tot sla we mank.

Geen vijand sal ons land ooit krij,

Die lleere self staat au onse sij,

En iu Sij n krag het ons gestrij;

Sijn oog blijf ons bewaak.

God gaf die land Ons vau Sijn hand,

Tot wettig eigendom.

Ontneem Natal, met bloed gedrenk,

Met Weenens graftc, maar gedenk:

Transvaal is ons 'n Godsgeschenk,

liedenk dit en verstom.

Laat Zandrivier Getuige hier Van 't ]>legtig lirits traktaat,

Waarbij ons erfreg is erkend,

Na soveul ongehoorde ellend;

W ie dit verbreek het, is bekend —

Met lis en sluw verraad.

De jaren 1852 en 1854, — met gulden letteren prijken beide in de geschiedenis van Zuid-Afrika, — ze behooren tot de merkwaardigste mijlpalen uit het leven der Boeren-republieken. Allereerst het jaar 1852, de geboorte van de Zuidafrikaansche Republiek.

Het was den 17 Januari. Op de plaats van den heer P. A. Venter, aan Zandriyier gelegen, waren verschillende afgevaardigden bijeengekomen, teneinde een verdrag van vrede en vriendschap tusschen Engeland en de Boeren ten noorden van de Vaalrivier te sluiten. Engeland was vertegen-