is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(luizend pond sterling en bepaalde voorts, dat een ieder dit papierengeld als wettig betaalmiddel en tegen den vollen koers moest aannemen en dat de winkeliers, die zulks weigerden, beboet zouden worden, terwijl alsdan liun licenten zouden worden ingetrokken. Deze banknoten waren een noodzakelijk kwaad. De groote fout was, dat er veel te veel in omloop gebracht werden; zelfs handelaars, kerkbesturen en private personen deelden ze kwistig uit; het gevolg was, dat de nood-

Aan de; Krokoililrivier.

munt spoedig daalde, zoodat de werkelijke waarde slechts één ^vijfde bedroeg. Bij dezen hoogst zorgwekkenden toestand van 's lands financiewezen, verscheurden inwendige verdeeldheden de gemoederen. Vier jaar lang werd de zwakke staat opnieuw door burgertwisten geteisterd, en het mocht een geluk heeten, dat den 8 Januari 1864 aan Krokodilrivier de vrede door de afgevaardigden van beide partijen geteekend werd. De Potgieterpartij had de heeren Kruger, Grobler en Prinsloo afgevaardigd, terwijl namens de Pretoriuspartij de heeren Sleijn, 1're-