is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan «vechten" en transportrijders betaahle de Republiek alleen reeds over de honderd vijftig duizend pond sterling 's jaars. Daarbij kwam, dat de uitvoer daarentegen voor vele artikelen onmogelijk gemaakt werd door de enorme vervoerkosten. Een gevolg daarvan was, dat de Boeren slechts voor het hoog noodige arbeidden. Kon men nu een overeenkomst met Portugal omtrent den ontworpen spoorweg aangaan, dan zou door lager transportkosten en minder hooge rechten de aanvoer gemakkelijker, goedkooper en zekerder worden. Maar er waren nog meer voordeelen aan het spoorwegplan verbonden. Door de uitroeiing der bosschen van den Lebombo zouden de koortsen verminderen, en door het werken der menschen zou de tsetsevlieg verdwijnen, die het was bekend — bewoonde streken schuwt. Groote transportkosten zouden dan tevens bespaard worden, en de uitvoer zou daardoor aanmerkelijk toenemen. Zoolang de lijn Pretoria-Lorengo Marqués niet bestond, zou de invoer den uitvoer overtreffen, en de Republiek ging haar ondergang tegemoet. Was de spoorweg echter klaar, dan zouden de Boeren te Delagoa-baai steeds een markt vinden voor hun waren; de werkkrachten van het land zouden zich ontwikkelen, in het buitenland zou men de Zuidafrikaansche Republiek leeren kennen als de voorraadschuur van Zuid-Afrika, en de degelijkheid der voortbrengselen zou hoogst voordeelige handelsrelatiën uitlokken. En ten slotte duizenden vreemdelingen zouden toestroomen naar het heerlijk land der toekomst, naar het El Dorado van het Zwarte Werelddeel.1) Intusschen waren de conservatieve Boeren maar half met die nieuwerwetsche dingen ingenomen; ze wilden liever bij het oude blijven.

Voor //vrijheid" in die Kerk en Staat Veg ou Oom Tijsie in die Raad:

Belasting, tollen, //assistaat,''

Die maak de ou man sommer kwaat.

Die Staat is nes een koffie-kan;

Die koffie drink die heertjies van,

Die 'moer is ver die arme man.

Praat nie van //spoor-weg" met Ou-Oora:

Hij hou van //pert-en-zaal-en-toom,"

Hij sit maar op sijn disselboom,

En klap sijn zweep en skree: //dis 'bog', die stoom.

Toch kreeg Burgers zijn reusachtig lievelingsplan er door. Wat meer jS) _ de Volksraad schonk hem een buitengewone volmacht om een

1) Dr. Hendrik P. N. Muller. Zuid-Afrika.