Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Geen machinerieën of spoorwegmaterialen zullen ingevoerd mogen worden.

9. Alle weeldeartikelen zullen liet driedubbele invoerrecht betalen; alleen snuif en brandewijn zullen vrij van belasting zijn.

10. Allen, die lange jassen of stevels dragen, zullen over de grens gezet' worden. Alleen korte baatjes en veldschoenen zullen geoorloofd zijn.

11. Het zal verboden zijn kousen in te voeren, op straffe dat de overtreders gratis pijpen en tabak aan de regeering zullen verschaffen,

voldoende voor een week.

12. Alle editeuren van couranten, die tegen de regeering dui ven schrijven, zullen zonder verhoor in een blok worden gesloten.1)

Op dergelijke satyrische wijze werd de candidatuur van den Leeuw van Rustenburg bestreden.... Helaas! Donkere wolken pakten zich aan den horizon samen. Voordat de stembus uitspraak gedaan had, werd liet presidentschap van de Zuidafrikaansche Republiek tijdelijk opgeheven, en Transvaal door Engeland geannexeerd.—

1) Tromp. Herinneringen uit Zuid-Atrika gedurende de annexatie.

Sluiten