is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vriendschappelijke wijze behandeld, de medewerking van Portugal werd toegezegd, en aan den Amerikaan Mc Murdo werd concessie verleend tot den aanleg van het grootsche werk. Portugal eenmaal voor de zaak gewonnen, kwam het er nu nog maar op aan, de noodige fondsen voor de kostbare onderneming te stichten; want boven alles was geld, enorm veel geld noodig. Doch geen nood!... In het gast-

Mr. W. J. Leijds, Staatssecretaris der Zuidafrikaansche Republiek.

vrije, sympathieke Holland had men kapitaal genoeg, en de Nederlandsche bankiers verklaarden zich gaarne bereid een groote leening te sluiten. Zoo werd de grondslag gelegd van de Nederlandsche Zuidafrikaansche Spoorwegmaatschappij, door het toestaan van concessie aan de heeren Maarschalk, Groll en Van den Wall Bake. ') Tegelijkertijd gelukte het Kruger den jongen Dr. Leijds als staatsprocureur aan

1) We lazen het dezer dagen, hoe laatstgenoemde heer den door Roberts uitgeworpen ambtenaren by hun aankomst te Vlissingen een hart onder den riem stak!