is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Tien jaren. 18S«—1896.

En word ons regte weer bedreig,

Dan sal uit hulle grafte uit stijg Die helden van de Vrijheids krijg;

Hul roepstem sal ons land deurskal:

"Die wat getrou an Vrijheid val,

wl)ie leef in eeuw'ge glorie al:

"Ons het gestrij —

«Reg an ons sij —

«Die strijd 's verbij,

«Ons land is vrij!"

I)e eerste jaren na Krugers bezoek aan Europa waren vrij rustig voor de Republiek. Een paar malen werd haar hulp ingeroepen door kall'erhoofden, die zich in den strijd tegen naburige stammen niet konden staande houden, en Piet Joubert trad, met lauweren omkranst, als zegevierend veldheer Pretoria binnen. Ook een nieuwe staat werd in het oosten gesticht met de hoofdstad Vrijheid, welke intusschen in 1887 reeds met de Zuidafrikaansche Republiek vereenigd werd; overigens echter kon men zich thans, nu de vrede met Engeland hersteld was, kalm bezighouden met de binnenlandsche aangelegenheden. En inderdaad dit laatste was hoog noodig. Hadden Brand en Pretorius indertijd met ernstige linanciëele moeilijkheden te kampen gehad, ook Paul Kruger leerde thans, wat geldgebrek voor een staat zeggen wil. Het land toch verkeerde in alles behalve bloeienden toestand; er heerschte geldschaarschte, vooral in liet zuiden. Landbouw en handel kwijnden, en de Boeren moesten hun vee tegen belachelijke prijzen van de hand doen, om er koffie, suiker en andere noodzakelijke waren voor terug te koopen. Banken en andere instellingen wilden geen geld meer schieten; Zuid-Afrika passeerde een ernstige crisis.