is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paul dit telegram in ontvangst nemen. Weinige maanden later — wie had het inderdaad kunnen droomen, dat diezelfde spoorweg zóó spoedig aanleiding zou geven tot nieuwe en ernstige geschillen! En toch geschiedde het. Toen in het jaar 1801 de Kaapsche spoorweg naar Johannesburg werd doorgetrokken, was men overeengekomen om op de Kaapsche lijnen en op die van de Nederlandsch-Zuidafrikaansche Spoorwegmaatschappij doorloopende vervoerprijzen te heffen gedurende de volgende drie jaren. Thans kwam evenwel onverwachts de Kaapsche legeering met de kennisgeving, dat zij op haar lijnen de prijzen van het

Joseph Chamberiain.

vervoer van sommige artikelen aanmerkelijk had verlaagd. De Nederlandsche Spoorwegmaatschappij nam met goedkeuring dei' regeering terstond haar maatregelen, door op het traject van haar lijn, dat aansluit aan den Kaapschen spoorweg, de tarieven zooveel te verhoogen, dat de doorloopende prijs dezelfde bleef. Hierover hevig verstoord,