is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Manifest schreeuwde moord en brand; die verachtelijke Boeren trachtten de Republiek te verhollanderiseeren en de Engelsche taal te dooden. Het riep ach en wee! en somde tal van grieven op, de eene al klinkender dan de andere, o. a. — dat het hoofdkantoor van de spoorwegmaatschappij in Holland was (niet te Londen) *); dat groote sommen door de regeering werden verspild;— dat het adres met over de achtendertig duizend handteekeningen met verachtelijk gehoon en uitjouwing door den Volksraad ontvangen was; —

dat men de brave Britten ongetrouw durfde noemen; dat overal om-

i.~ : - i i

jvuuyujg up ^ruuie sciiciai

bestond en een rotte toestand heerschte; — dat de regeering twintig duizend pond sterling had uitgegeven voor nuttelooze feesten te Delagoa-baai bij gelegenheid van de spoorwegopening; — dat Dr. Leyds door Kruger naar Europa gestuurd was (natuurlijk niet naar Engeland!) niet zeventien duizend pond voor geheime diensten; — dat de regeering 250 duizend pond uitgaf voor een fort te Pretoria en honderdduizend pond voor een fort

nm rlp hvni\o on n

Kolonel Sir John Willoughby.

menschen te Johannesburg

de koorts op het lijf te jagen; — dat er Krups en Creusots, Maxims en Mausers in grooten getale besteld werden; — dat er duizenden kindertjes rondliepen in onwetendheid, enz. enz. Inderdaad het manifest van de »Britsche Unie" was niet malsch; die arme Johannesburgers! En terwijl het bij duizenden exemplaren rondgestrooid werd, hielden goed betaalde volksredenaars zwellende toespraken om er den moed in te houden. En daar ginds aan de grens wachtte men met

1) Wat somt het edele Brittenland thans niet een drogredenen op om de Zuidafrikaansche Spoorwegmaatschappij in bezit te krijgen! Uelukkig dat Frankrijk en Duitschland hierin een woordje zullen meepraten!