is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Oom Paul.

Burgers van Transvaal,

Kies jul generaal!

Kruger is de man,

Die jul redde kan!

Kies die dapp're held,

Katt'ers uit die veld!

Redder van die land,

Helder van verstand,

Hart vol moed en krag,

Trou an sijn geslag;

(reen verraaijerij

Sal hom ooit verlei.

Goed sal hij regeer;

Godsdienst sal hij eer.

Dan kom na die druk

Voorspoed en geluk:

Dan strooi weer Gods hand

Segen oVr die land;

En jul kinders sal jul prijse,

En aan God die dank bewijse.

Tnen den 19 Januari 1900 de Duitsche afgevaardigde Möller in den Riiksdae een interpellatie hield naar aanleiding van het inbeslagnemen vf DuUsche mailbooten door de Engelschen in Zuid-Afr.ka en op de algemeene verontwaardiging wees, in alle Duitsche knngen door deze daad van schromelijke willekeur opgewekt, werd zijn gloedvolle rede l' nr het talriik publiek op de tribune met ingehouden adem gevolgd. Nauwelijks echter had deze afgevaardigde den naam van Oom au eenoemd, Men eerwaardigen en grooten man, die zwijgend alle

daad van