is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken hoofdtooi vordert, en heeft nooit die mode gevolgd. Toen voor haar echtgenoot een standbeeld zou worden opgericht, bezocht de beeldhouwer Tante, om haar zijn ontwerpen te laten zien. De teekeningen stelden den president voor in zijn gewone daagsche kleeding en met den onafscheidelijken cylinder op. Bescheiden verzocht mevrouw Kruger den hoed van boven uit te hollen, opdat de vogels daar een drinkbakje vonden. Deze wensch is vervuld, en als het in Transvaal geregend heeft, ziet men de kleine zwarte vogels onophoudelijk rond den hoed van het Krugerstandbeeld fladderen, uit de holte drinken en zich baden. — Tot zoover Tante Kruger, zooals ze ons in

een Engelsch blad geschetst wordt. Oom Pauls geliefkoosd plekje is de stoep voor zijn woning. !) Daar kunt ge hem 's morgens vinden tot acht uur en 's avonds tot zonsondergang; daar ontvangt hij ook de gewone bezoekers, daar schenkt tante Kruger ook de traditioneele tas kolïie. De levenswijze van Oom Paul is evenals die van alle Boeren, hoogst eenvoudig. Een kop koffie en een pijp tabak behooren tot zijn grootste genotmiddelen. Sterken drank gebruikt hij nooit, schoon hij aan een ander wel een matig glas gunt; en bij feestelijke gelegenheden vergenoegt hij zich met

een glaasje melk, terwijl anderen zich met champagne laven. Ook zijn maaltijden zien er verre van vorstelijk uit, degelijk zijn ze daarentegen wel. Bij het krieken van den dag is Oom Paul, naar het voorbeeld deioude trekkers, uit de veeren, terwijl hij vroeg onder de wol gaat. Ontvangt hij bezoekers, — en geen dag gaat voorbij, dat zulks niet geschiedt — dan onderhoudt hij zich met hen op echt joviale manier. Komt men hem over een nietsbeduidend geval spreken, dan maakt hij er zich gewoonlijk met een grapje af, en ieder denkt: »Oom Paul wel recht zal wees." Loopt het gesprek evenwel over ernstige onderwerpen, dan

1) Zie de gravure op blz. 251.