is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groote rol speelt het woordje hom in de Zuidafrikaansche Taal. Hooren wij, wat de spraakkunst ervan zegt: ï>Hom is verkeerd seg sulle. Mar ons seg hom, nes die Engelsman seg him, die Duitscher ihn,' die Deen ham, die Sweed honom. En watter is nou die beste 1 Wel him ver die Engelsman, ihn ver die Duitser, hem ver die Hollander en hom ver die Afrikaander. Nes so dit met ek in plaats van die Hollandse ik. Di's daarom nog nie verkeerd me. Want ieder nasie spreek een woord uit so's ver sulle die beste is. En wie kan nou se, watter uitspraak die regte is? Mijn schepsel! Das mos tog al te dom

Parlementsgebouw te Bloemfontein.

te sê: as ons een woord nie nes Hollans uitspreek nie, dan is dit verkeerd!"

Wat vele voornaamwoorden betreft, ze zijn zóó verbasterd, dat het oorspronkelijk woord er niet meer in te herkennen is, en andere Nederlandsche woorden zijn zóó besnoeid, dat zij alle gelijkenis met iet Nederlandsch verloren hebben. De woordenschat-zegt OliveSchremeris zóó klein, en de vormen zijn zóó onvolkomen, dat het onmogehj is om in de taal uitdrukking te geven aan afgetrokken begrippen of aan beschouwingen van wijsgeerigen of wetenschappelijke aard. Daaruit is het waarschijnlijk te verklaren, dat de Boer kracht aan zijn spre en bijzet door doodeenvoudig het woord te herhalen. Zoo zegt hij o.a.