is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood is hij dood, voor: hij is zeker dood; kom sal hij kom, voor: hij zal zeker komen.

Yan de inboorlingen — zegt de heer Tromp J) — nam de Boer het knorrend geluid over, dat één maal geuit een bevestiging inhoudt, twee maal daarentegen een ontkenning, terwijl de woorden daar en waar worden uitgesproken, als stonden er vijfentwintig a's naast elkaar.

Ook hulpwerkwoorden erkent de spraakkunst; ze zijn hê, sul, wees, wor, wil, kan, moet enz. terwijl de dubbele ontkenning aan het Fransch doet denken (ne pas).

Het meervoud verkrijgt men door achtervoeging van een e, en de vervoeging der werkwoorden is bijna geheel in den doofpot geraakt. Zoo zegt de Boer b.v. ik is, je is, hij is, ons is, julle is, hulle is.

Voor de aardigheid laten we thans een stuk of wat Boeren-uitdrukkingen of woordjes volgen, die onzen lezers nog al vreemd in de ooren zullen klinken. Zie hier:

Die vuur is dood = Het vuur is uit.

Die paard is verrek d. i. dood.

Ik het die pens dikgevreet = Ik heb mijn bekomst. (De heer Tromp verzekert, dat hij met deze uitdrukking meermalen aan het diner van een geciviliseerd Zuidafrikaansch gezin kennis maakte).

Ik sal ver Roodman zeer maak = lk zal den os slaan.

Pierinkje — schoteltje; kelkie = glas; sambrill ~~ paraplu.

Jij praat al te banje d. i. al te veel.

Padkost — eten op reis of onderweg.

Bokkemelk = schapemelk.

Maak ver die ouwe stevels blink! — Poets de laarzen voor den baas!

Speel een rukkie op die klawier! = speel wat op de piano!

Wacht-een-beetje en Haak-en-steek = Doornstruiken.

Manel = gesloten zwarte jas.

Vuurhoutjes = lucifers.

Olievischjes = sardines.

Verkleurmannetje = Cameleon.

De Kaffers gaan nog een beetje verder. Brandewijn noemen zij Vuurwater, wijn Kromhoutsche Water en paard Kraaivleesch; dit laatste zeker, om reden de meeste paarden buiten sterven.

Zoo zouden we door kunnen gaan, mits de ruimte het toeliet. Alleen willen we nog opmerken, dat ook heel wat Maleische woorden in »de

1) We kunnen echter alles van dezen schrijver niet voetstoots aannemen, ilaar hij anti-Boerscbgezind is.