is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds door de trouwe zonen van Potgieter en Pretorius met eerbied genoemd worden; bij het wapen van de Vereenigde Staten van ZuidAfrika zal de Nederlandsche Leeuw als wachters aanwijzen: Dr. Coster, Lepeltak Kiefte en De Jonge, en zoovele andere zonen Hollands, die met roem zijn gevallen in den edelen strijd om recht en vrijheid!

2. DE BOEREN-POËZIE.

Sonnige Suid-Afrika,

Anders so gesog!

Waarom di toneel van Sulk 'n treurspel tog?

Waarom sak jij achteruit Sneller bij de dag?

Wie is dit, en wat is dit,

Wat jou so verkrag ?

Waarom is jou vrede Met geweld verstoor?

Waarom moet jou sone Nou elkaar vermoor?

Wat tog is di rede Van di rassehaat?

Wat tog an di wortel Van dit alles staat?

'k Vrees daar is gin ander Antwoord ni voorwaar,

Dan dat dit is Mammon,

Wat dit alles baar.

Og! dat daar tog nimmer In ons liewe land

So iets was gevonden, as Goud of diamant!

We openen de rij der Zuidafrikaansche gedichten met dezen klaagzang van «Janni" in «Ons Land", het liere Hollandsche blad, dat ook thans nog even kloek en onverschrokken als altijd zijn tlinke taal laat hooren om de trouwe broeders op te beuren, al smijt het Britsche janhagel de ruiten van zijn bureau te Kaapstad ook in. Treffend eenvoudig is die klaagzang van »Janni , die ons weleer zoo dikwijls om zijn vermakelijke rijmelarij heeft doen lachen. Ja wel had de Hollandsche zanger van de Kaapstad reden om droevig gestemd te zijn. Alleen het