is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar 's vele Jimmis in ons lant,

Met meer geleerdheid dan verstant, «

Die sig verheel dis pragtig mooi

Jou eige ruite in te gooi,

Of, dat die werelt saam sal lag,

As jij jou eige bloed verag;

Soo'n mens —dit seg ik nou teu slot —

Uit is geen ware Patriot!

Die Engelschgezindheid zal intusschen nu wel anders worden. De ellendige, gemeene en ploertige politiek van de Britsche geldwolven en de ridderlijke (!) houding van den hoogst ridderlijken (!!!) Roberts

zullen hen voorgoed wakker schudden; — ook die zoogenaamde Jimmies zullen de wenk van Oom Tijs ter harte gaan nemen.

Lezers, we zijn aan het slot van ons hoofdstuk gekomen. Mochten de zonen van Oom Paul en Oom Steyn ook thans aan het eind van den oorlog zijn! God behoede het trouwe volk van Transvaal en Oranje-Vrijstaat voor den ondergang! Waarheid en recht boven! Huichelarij en bedrog omlaag! Leve de Zuidafrikaansche Republiek en de Oranje-Vrijstaat! Leve het Land van Kruger en Steyn!