is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel wat te doen. Voegen we hieraan toe, dat er bovendien tal van Maleische slaven werden ingevoerd. Dezen behoorden tot de volgelingen der Javaansche staatsgevangenen, die de regeering naar de Kaap deporteerde, of ook wel tot de huishouding van de dienaren der Compagnie. Bij 't geregeld bezoek der Oostinjevaarders aan deze halfweg-

Type van Zulu's.

statie vermeerderde hun aantal aanzienlijk, en tegenwoordig bedraagt dit zelfs alleen te Kaapstad ruim twaalf duizend. Zoowel regeering als vrijburgers - zegt de heer KalIT i) - begeerden in het bezit te komen van deze Maleische slaven, die op de prijslijsten zooveel hooger

1) S. Kalff. Onder een worstelend volk.