is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trum- in opvolgende concentrische cirkels zijn er de andere hutten omheen gebouwd, en tusschen die cirkels loopen tal van straten of liever stegen naar het hoofdbureau. Sommige hutten zijn bovendie van een soort omheining of rasterwerk voorzien, terwijl hier en < aar zelfs de in Zuid-Afrika typische veranda niet ontbreekt. )

Ken spiegelgevecht bij Kaffers.

Treden wij, zoo goed en zoo kwaad als we kunnen, een kafferwoning binnen; we zullen die van een welgestelder! inboorling tot model nemen, daar we vreezen, dat de lust ons zou bekruipen om tengevolge van de onaangename lucht, welke in de gewone hutten heerscht bij deeers e kennismaking rechtsomkeert te maken. Hoor slechts, wat de be -en. e «chriiver Fran?ois Valentijn dienaangaande zegt:

' «Het is met geen penne te beschrijven, hoe vuil de Kaffers overal aan hun lijf, hoe afschuwelijk zij besmeerd zijn en hoe verre zij nerdoor in den wind opsteken. Zij geven daar ongemeene proeven van, als zij aan de schepen komen, daar zij den koksketel met al het smeer,

~ITÏTTh^d. Tromp. Herinneringen uit Znid-Afrika gednrende de annexatie.