is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander af. Opmerkelijk is het, dat ze daarbij altijd recht op hun doel afgaan. Men staat werkelijk verbaasd over den korten tijd, dien ze noodig hebben om een tamelijk verwijderd punt te bereiken, wordt echter genoegzaam opgehelderd, als men in aanmerking; neem>t dat ze geen boschjes of hoogten, zelfs geen rivieren ontzien, dwars

Christelijke Kafferin uit Transvaal.

veld doorkruisen en doen, alsof er geen wegen bestonden Zoo is het ook te verklaren, dat ze vooral door de Engelschen in dezen oor og als koeriers gebezigd worden en dat ook het bezorgen van de post

<rewoonlijk aan hen wordt opgedragen.

We hebben te zijner tijd over de verhouding van den Boer len Kaffer in den breede uitgeweid, zoodat we hier met op dit thema behoeven terug te komen. Daarom thans een woord over de Hottentotten.