is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stellenboseh voorziet in de behoefte aan Zuidafrikaansche predikanten, terwijl de hoogeschool te Kaapstad het recht bezit graden te verleenen. ,

In de Kaapkolonie bestaat een zeer weinig beperkt algemeen stemrecht, het Parlement is samengesteld uit het Lagerhuis en de Eerste Kamer; sedert 1872 heeft liet volk er rechtstreeks invloed op zijn wetgeving.

rresidentswoning te Bloemfontein.

*

De wetten dragen een Hollandsch karakter, i()ewel de oude rechtspleging is afgeschaft; en ofschoon de ol'ficiëele stukken in hetEngelsch moeten gesteld zijn, zoo mogen toch ook sedert 1882 de beraadslagingen in de volksvertegenwoordiging in het Hollandsch gevoerd worden; — de afgevaardigde Li'ittig was de eerste, die van dit recht gebruik maakte. Het gebouw zelf der volksvertegenwoordiging te Kaapstad, even reusachtig als fraai aangelegd, — Engeland boezemt trouwens gaarne ontzag in — heeft 2'/» millioen gulden gekost.

Heft burgers 't lied der vrijheid aan En zingt ons eigen volksbestaan!

Van vreemde banden vrij,

Bekleedt ons klein geraeenebest,

Op orde, wet en recht gevest,

Rang in der Staten rij !

9.i