is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen. ') Reitz is de man, die in den Oranje-Vrijstaat de eerste stappen heeft gedaan tot een nauwere aansluiting bij de Zuidafrikaansche Republiek. Zoowel hij als Paul Kruger waren diep doordrongen van het gewicht, dat gelegen was in de vereeniging van twee staten, wier belangen in zoo menig opzicht gelijk waren, üe onderhandelingen, door hem met Oom Paul gevoerd om het schoone doel te verwezenlijken, leidden tot de gewichtige drie tractaten, tusschen de Presidenten

Gezicht in Kroonstad.

gesloten, die later door de beide Volksraden zijn bekrachtigd; n. 1. het Poi.itiek Vermond, de Spoor- en Tramverbindingen en het Tractaat van Handel en Vriendschap. Vooral het eerste had in de toekomst vèr reikende gevolgen. In artikel 2 toch verbinden de Zuidafrikaansche Republiek en de Vrijstaat zich wederzijds en verklaren zij zich bereid elkander met alle krachten en middelen te ondersteunen, wanneer de onafhankelijkheid van een der twee staten van buiten bedreigd of aangetast mocht worden. In het tweede tractaat werd

1) Mr. W. A. Baron van Ittersum. Do Vrijstaters en hun Geschiedenis,