Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug naai- een maatschappij, «waar de goede naam der vrouwen heilig werd gehouden, waar godsdienst geen ijdele klank was, waar de vreemdeling welkom werd geheeten op elke hoeve, waar bedeelden en landloopers onbekend waren en waar armen en rijken nog niet geleerd hadden elkander te haten". Na zes jaar advocaat aan het Hooggerechtshof te zijn geweest, werd bij benoemd tot Procureur-Generaal, en in datzelfde jaar tot rechter. Het huwelijk van Steyn met de oudste dochter van Colin Fraser, den Hollandschen predikant van Philippolis, is zeer gelukkig. Hij leerde haar kennen, toen zij, twaalf jaar oud

Rivier bij Kroonstad in den regentijd.

zijnde, met hetzelfde schip, waarop hij zich bevond, naar Europa ging. Na zijn terugkeer te Bloemfontein werd hij toevallig voorgesteld aan een mooi jong meisje van achttien jaar, in wie hij al spoedig zijn vroegere reisgenoote herkende; dit meisje is zijn reisgezellin door het leven geworden.

Het leven van den President is zeer eenvoudig en geregeld evenals dat van Oom Paul; hij neemt veel beweging in de open lucht en is een groot liefhebber van jagen; geen gelegenheid om met zijn