is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevonden. De huizen, in den regel \an steen gebouwd, bezitten meest alle een veranda, en gelijken sprekend op onze Geldersche zomerverblijven. Ze worden goed onderhouden en liggen als villa's op eenigen afstand van elkaar. Alleen in de «bezigheidsstraten" d. i. de winkelbuurt zijn de huizen aaneengesloten gebouwd.

In de laatste jaren heeft Pretoria een groote verandering ondergaan. Vele en groote regeeringsgebouwen zijn opgericht, fraaie Europeesche landhuizen verrezen.

De omstreken van Pretoria geven evenals die van Kaapstad gelegenheid tot allerliefste uitstapjes. Dicht bij de stad liggen de «Drie Fonteinen" van de Aapjesrivier, waarheen een zeer fraaie weg leidt. Ook de Magaliesbergen bereikt men in weinig tijds; en de Wonderboompoort, aldus genoemd naar den reusachtigen boom. in welks takken zich tal van bavianen ophouden, is wereldbekend. Even buiten de stad ligt de Kafferhut, welke bijna geheel het eigendom van Duitsche zendelingen is, en vanwege den eigenaardigen aanblik een bezoek overwaard.

De heer J. A. Wormser zegt in «Eigen Haard" van Pretoria:

«Huiselijk, gezellig, prettig is Pretoria; een mooi regelmatig uitgelegd dorp; breede zandwegen omzoomd met zware treurwilgen, waarachter vriendelijke villa's liggen, welker tuinen den voorbijgangers de geuren van rozen en allerlei bloemen toewasemen en waaruit 's avonds de opwekkende tonen van piano's hun in de ooren klinken, 't, Is er rustig en kalm; alleen de kern van de plaats, waar de Bankgebouwen en de meestal groote en fraaie winkels zijn, geven eenigszins den indruk, dat men in een voorname stad is. Een lange, breede weg, de Marktstraat zuid, voert uit het hart der stad (het Kerkplein, waar het Gouvernementsgebouw en het Paleis van Justitie staan) naar het station. De weg rijst, want het middelpunt van Pretoria ligt in een kom. Zoo liggen de meeste plaatsen in de Republieken, ingesloten door een krans van heuvels of bergen. Men heeft soms den Boeren een verwijt gemaakt van deze keuze hunner woonplaatsen. En 't is waar, voor den gezondheidstoestand is dat nu niet alles wat men verlangen kan. Het water van de overvloedige donderbuien vloeit naar binnen in plaats van naar buiten, en de walm, blauw als sigarenrook, die opstijgt wanneer straks na het doorbreken der zon het water verdampt, blijft heel ongezond voor de bewoners hangen en kan zijn weg over de bergen niet vinden. Want regenen kan het in Transvaal! Wanneer 't eenige uren goed Afrikaansch geregend heeft, komt het voor, dat de Kaffers op het Kerkplein in Pretoria een dienst organi-