is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seeren om de dames op lnin ruggen over de stroompjes te dragen. Maar de Voortrekkers wisten wel wat ze deden en hebben door die keuze van hun vaste woonplaatsen al hun «dorpen" tot natuurlijke vestingen gemaakt. Trouwens sedert 11 üctober (1899) zal wel iedereen bemerkt hebben, dat de Boeren niets doen, of ze moeten er hun weigewikte reden voor hebben. Dat de oorlog op het juiste tijdstip begonnen is, leerden de Engelschen reeds lang, voordat ze in Ladysmith opgesloten werden. In dit jaargetijde kwam een hevige donderbui ongeveer eiken avond de afgematte strijders verkwikken en ook aan het geschut rust brengen door het diep in den doorweekten grond

Vetrivier bij Winburg.

vast te woelen. En eiken dag is het weer een klein beetje warmer dan den vorigen dag, zooals de ongelukkige nieuwelingen zullen ondervinden," die in December en Januari mogen marcheeren of vechten! Dan komt in Februari en Maart de »spade-regen", iets heviger dan die van October en November, en bezorgt den «ongezouten", vermoeiden manschappen malaria, waardoor ze volkomen onbruikbaar worden, 't Schijnt dat de verstandigsten onder hen bijtijds «vermist" raken;