is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen voorkomen en tal van andere zaken meer, welke buitengewone geldelijke olVers vroegen. Doch ook de verschillende maatschappijen konden zich op den duur niet staande houden. Ze reden elkander in de wielen, de concurrentie werd gevaarlijk voor den geldbuidel, er ontstond windhandel en — de reactie bleef niet uit. De geldmannen zelve begrepen het: «eendracht maakt macht!" De handen werden in elkander geslagen — Kimberley was gered!

I let eerst kwam de samensmelting van belangen tot stand in De Beers |c mijn: Cecil Jihodes, Alfred Heit, | Stoiv en Barnato werden voor | hun leven aangesteld en ontvingen ^ vorstelijke honoraria. Deze heeren - waren nu in de gelegenheid de | aandeelen der andere mijnen op te koopen en door een reeks van linancieele operaties de vier mijnen onder de administratie van één groot lichaam te brengen: «De Beers Consolidated Mines", waarvan Cecil Bitodes de ziel was, en 't welk ook thans nog de diamantmarkt beheerscht. Thans eerst namen de zaken een reusachtigen loop. De steden Kimberley en Beaconsfield verrezen te midden van zandwoestijnen. Het water van de Vaalrivier werd er heen geleid, tuinen en boomgaarden werden aangelegd, straten geplaveid en electrisch verlicht; openbare gebouwen als de Kimberley Club en de Public