is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cratie. Hier, te midden van groote parken, een fraai gelegen hospitaal en schoone villa's en tuinen, soms op de uiterste punten van steenrotsen gelegen, heeft men een aangrijpend uitzicht. De blik daalt langs de hellingen over zwaar geboomte, om eerst te rusten op de groote massa gebouwen, die het hart der stad vormen, en daarover heen links de parken en tuinen van .leppetown te zien schemeren en recht voor zich uit de mijnen te ontwaren. x)

.... De geboorte van Johannesburg heeft ongetwijfeld een grooten invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de Zuidafrikaansche Repu-

Markt en straat i» Johannesburg.

bliek. Vóór dien tijd was de handelsbeweging onbeduidend en stond hoegenaamd niet in verhouding tot de oppervlakte van het land. De vijftigduizend Boeren toch, die er woonden, hadden slechts weinig behoeften; voor hen was er geen groote invoer noodig; ze verbouwden en teelden en fokten zelve in ruime mate, wat ze noodig hadden. En het overtollige aan de markt te brengen, daaraan dachten de meesten niet. Trouwens waar zouden ze het voor doen ? Wat kon hun geld en goed schelen! Ze hadden hun vrijheid en leefden onat-

1) J. A. Wormser. De Znster-Repnblieken in Zuid-Atrika. Eigen Haard. VI. „Des Pudels Kern .