is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hrospectus-hcensies 190,247 Pond sterling.

Delvers-licensies 42,982 » »

Machine-standplaatsen .... 544 » »

5 Percent profijten-belasting . . 3,400 » »

Totaal 237,179 Pond sterling. Na aftrek van het aandeel der eigenaars van grondplaatsen blijft er over voor den Staat omtrent 100 duizend pond sterling. J)

Volgens het „Wiener Handelsmuseum" is Transvaal het grootste goudland ter wereld. Het bracht sinds 1880 niet minder dan voor 80 millioen pond sterling aan goud voort, d. i. ongeveer één milliard.

't Is waar, het goud is de vloek van de Zuidafrikaansche Republiek; van den anderen kant echter ook een zegen. Zonder dit goud badde Oom Paul zijn volk niet tot de tanden kunnen wapenen, hadde hij geen Cieusots en Kruppkanonnen en Mausers en ammunitie kunnen aankoopen, die hem in de gelegenheid zouden stellen, met succes het hoofd te bieden aan den geweldigen Britschen slok-op! En ten slotte: de ontdekking der goudvelden heeft den weg gebaand voor de zegenende beschaving, waaraan geen enkele staat, geen enkel volk zich onttrekken kan, des te minder een krachtig, gezond en verstandig volk als dat van Kruger en Steyn!

1) .T. A. Wormser. De Zuster-Repuhlieken in Zijid-Af'rika. Eigen Haard VII. „Hervormers en Borivn."