is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs Steinsburg naar Nauwpoort, en verder westelijk over Richmond naar Victoria- West. De Vrijstaters hebben het begrepen, dat zij van deze gelegenheid moeten profiteeren. Over den spoorwegbrug bij Norvalspont en langs Bethulië zijn ze hét vijandelijk gebied binnengedrongen. Vóór de maand November ten einde is, bevinden zich Burghersdorp, Colesberg, Aliwal Noord, Jamestown en Stormberg in handen der Boeren. We vragen ons thans af: waarom toen niet verder opgerukt naar het zuiden '? De toekomst zal ons het antwoord niet schuldig blijven, overtuigd als wij zijn, dat de Boeren niets doen of laten, of ze hebben er hun deugdelijke reden voor.

Van uit De Aar en Queenstown dan zou de bevrijding van Mooie Paul en Mijnheer Rhodes plaats hebben. Generaal Buller had French van Natal naar de Aar gezonden. Hij had hem opgedragen de eene hand te reiken aan Lord Metliuen, die op weg was naar Kimberley, en de andere aan generaal Catacre, die zich te Queenstown bevond. En gezamelijk zou het rhietal met ± 20 duizend soldaten vervolgens naar Bloemfontein oprukken: waarlijk een hoogst interessant klaverblad. Inmiddels ging het ook dezen helden niet voor den wind. De dappere (!) Catacre, ten eenemale onbekend met de vechtwijze deiBoeren, liep al dadelijk in de val. Terwijl hij aanstalten maakte om zich van Stormberg meester te maken en reeds victorie kraaide over zijn schitterend succes, zag hij zich eensklaps door Schoeman omsingeld en moest met achterlating van twee regimenten benevens drie kanonnen en twee ammunitiewagens op Molteno terugtrekken, blij, dat hij zelf er het leven afbracht.

Als een loopend vuurtje verspreidde zich de nederlaag der rooies bij Stormberg door de geheele Kaapkolonie. Waren tóén de Burgers voorwaarts gerukt, wie weet !

De streek ten noorden van Queenstown kwam in opstand; meer dan negen duizend Rebellen (!) sloten zich bij de Boeren aan. Het gevolg was, dat aan een verder voortrukken der Engelschen niet te denken viel. French kon zich slechts met de uiterste moeite staande houden, Catacre pakte al vast zijn koffers om veiliger oorden op te zoeken, en Mooie Paid lag nog altijd met geknotte wiek, van alle kanten bestookt door de rondzwervende Boeren, die hem dag op dag een veer uitplukten. In ieder geval — de wandeling naar Pretoria was tot minstens het volgend jaar uitgesteld; noch te Ladysmith, noch te Bloemfontein en Pretoria, veel minder te Kimberley en Mafeking zouden de rooies hun Kerstmis vieren. Het eenige, wat Koningin