is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sneuvelen. Hij zelf is niet bang voor kogels en gram len; dus zijn wurgers moeten daar ook geen vrees voor hebben. In de Magaliessergen is hij uitstekend thuis. Daar zullen we hem dan ook geregeld ontmoeten, vooral in de buurt van Lichtenburg en Zeerust. Nu m dan zal hij plotseling uit zijn schuilhoek te voorschijn treden ïn den rooies troef geven. Vooral »Mooie Paul" zal 't land aan hem (rijgen. Bij Oom Koos bevindt zich vrij geregeld de dappere comnandant Lemmer, over wiens vrijheidlievend optreden we reeds spracen bij den schitterenden terugtocht uit de Kaapkolonie. Met den kvaakzamen Grobbler maakten we toen ook kennis en, vooral niet te vergeten, met den vermetelen Olivier. Ach, dat de voortvarende Olivier soo kort slechts de zaak der Boeren dienen kan! Dat hij zich zóó spoedig in het net der rooies zal laten verstrikken! Maar anderen zullen de ledige plaatsen van hem en zijn kloeke zoons innemen, en die allen zullen voor hem niet onderdoen. De onverschrokken Rechter Hertzog, de vroegere student van onze Amsterdamsche Universiteit, en i.le vastberaden Kreutzinger en Haasebroek en Schepers zullen het verlies dekken en met eere strijden voor recht en vrijheid, niet slechts in den Vrijstaat maar ook in de Kaapkolonie. Naast hen zullen we hooren van de heldendaden van Van Zijl en Reijers, van Jozua Joubert en Kolb en Haasebroek en Piet Fourie. Maar vooral zullen we herhaaldelijk getroffen worden door het kloeke gedrag van Rrand en Theron: Rrand, de zoon van den energieken vroegeren President van den Vrijstaat, den man van het «alles zal reg kom"; Daan Theron. de vrijpostige aanvoerder van de Boerenverkenners, die zich durft wagen binnen Pretoria en Johannesburg om nieuws op te doen, dat Oom Christiaan te pas kan komen.

Neen, de oorlog is nog lang niet uit. Dat zullen de Engelschen zelf het beste voelen. Met zulke aanvoerders kunnen de Boeren hun rechtvaardige zaak onmogelijk verliezen. Integendeel, de rooies zullen 't weldra ondervinden, dat tegen een Boeren-Guerilla geen vechten mogelijk is. Zuid-Afrika zal het graf worden van den Reul van Soudan, ook het graf van Engeland ten slotte.

Hoor, daar dreunt een schot door het luchtruim; de bodem schudt, mensch en dier schrikt angstig op, glasruiten vliegen aan scherven, mijlen in 't rond! — 't ls Oom Christiaan, die aan het werk is om een Britsch convooi de lucht in te jagen. Één voorbeeld uit vele:

't Gebeurde bij Roodewal Siding. Een proviandtrein, groot 68 wagens, was in aantocht, en De Wet had er de lucht van gekregen, dat deze slechts door 240 man bewaakt werd. Hij er dus heen. Toen de Mau-